Leergangen

Integraal Kindcentrum

Handvatten voor een vloeiende overgang tussen kinderopvang en onderwijs
U leert vaardigheden om draagvlak en eigenaarschap binnen uw (I)KC te creëren

Klantwaardering

9.1 

Strategisch inspelen op de onderwijsmarkt

In 3 dagen gaat u aan de slag met uw eigen strategieplan en hoe u deze het best kunt doorvoeren in uw onderwijsorganisatie
Geaccrediteerd op het thema ‘Regie & strategie’

Klantwaardering

9.1 

Positief leiderschap in het onderwijs

In 3 dagen leert u hoe u uw team (nog) beter motiveert en enthousiasmeert aan de hand van positief leiderschap
Geaccrediteerd op het thema ‘Persoonlijk leiderschap’

Klantwaardering

9.0 

Zelfsturing in het onderwijs

In 3 dagen leert u van uw (school)organisatie een zelfsturende (school)organisatie te maken
Geaccrediteerd op het thema ‘Leidinggeven aan verandering’

Klantwaardering

9.0 

Excellente schoolprofilering

In 3 dagen leert u onderwijsmarketing te vertalen naar uw eigen onderwijsorganisatie
Geaccrediteerd op de deelthema’s ‘Omgaan met ouders’ en ‘Omgaan met (demografische) ontwikkelingen

Klantwaardering

9.1 

Toekomstgericht onderwijs

In 3 dagen krijgt u inzicht in de toekomst van het onderwijs
U krijgt inzicht in de nieuwste maatschappelijke/ technologische trends en ontwikkelingen

Klantwaardering

9.0