10

Integraal Kindcentrum

Komen tot een succevol (I)KC
Inclusief drie (digitale) adviesuren op maat op het gebied van IKC. (t.W.V. € 375,-)
Integraal Kindcentrum

Topsprekes uit de wetenschap, het bedrijfsleven, het onderwijs en de sportwereld

Volledig nieuwe leergang

Accreditatie aangevraagd

De laatste jaren zien we het aantal (integrale) kindcentra in Nederland stijgen. En niet zonder reden. Dit biedt namelijk geweldige mogelijkheden om kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen. Kinderen kunnen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Partners zoals een bibliotheek, jeugdzorg, kunstinstellingen of een consultatiebureau kunnen een plek hebben in het (I)KC en een belangrijke bijdrage leveren. De dagarrangementen die het (integrale) kindcentrum aanbiedt, sluiten goed aan op de behoeften van kinderen en ouders: kinderen krijgen interessante ontwikkelkansen, ouders worden ontzorgd. Het (integrale) kindcentrum is een vergaande vorm van intensieve samenwerking, die de laatste jaren steeds populairder wordt.

Maar hoe geeft u vorm aan een integraal kindcentrum? Wat moet en wilt u anders gaan organiseren? Welke ruimte heeft u om hier een eigen invulling aan te geven? Er moet op een andere manier naar de opvang- en schoolorganisatie worden gekeken. Welk onderwijsconcept is passend bij uw doelgroep? Hoe kan de context van de buitenwereld naar binnen gebracht worden? Hoe laat je pedagogisch medewerkers en leerkrachten echt samenwerken zodat kinderen hier optimaal van kunnen profiteren? Op deze, en andere vragen, gaan wij in tijdens de leergang Integraal Kindcentrum.

De leergang ‘Integraal Kindcentrum – Komen tot een succesvol (I)KC’ leert onderwijsprofessionals welk proces men moet doorlopen om te komen tot een succesvol en optimaal functionerend Integraal Kindcentrum. U leert hoe u een vloeiende overgang kunt creëren tussen kinderopvang en onderwijs, waarbij wordt gewerkt vanuit één team met één visie. Werken vanuit één pedagogische basis en onderwijskundig concept. Daarnaast maakt u kennis met de voorwaarden om draagvlak, eigenaarschap en talent-ontwikkeling bij leerkrachten en pedagogisch medewerkers te creëren.

Data

16 juni 2022
23 juni 2022
30 juni 2022

Tijd

9.00 uur - 17.00 uur

Doelgroep

Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Directeuren/Schoolleiders
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

De kosten van deelname zijn € 2.950,- per persoon

Locatie: Dyade Visma Onderwijs Experience Center Utrecht

Dag

1

donderdag 16 juni 2022
Het juiste klimaat
Module 1 - Ochtend

Ester van den Boog

De aftrap: Het (Integraal) Kindcentrum

 • Intensieve samenwerkingsvorm
 • Ontschotting
 • Een écht doorgaande ontwikkelingslijn
 • (Integraal) Kindcentrum als vliegwiel voor kansengelijkheid

Hans Schwartz

Eén organisatievorm en -visie

 • Werken vanuit één gedeelde visie die richting geeft
 • Een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen
 • Nieuwe rol-, taak- en -functieprofielen
 • De alternatieve organisatievormen 
(zoals unitonderwijs, werken in domeinen, etc.)
Module 2 - Middag

Jos van Kessel

Een passende leiderschapsstijl

 • Formuleren van kernwaarden
 • Draagvlak en eigenaarschap creëren in het (I)KC team
 • Overzicht houden over een complex proces en dit kunnen overdragen aan het team
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Het inzetten van uw eigen passende leiderschapsstijl

Dag

2

donderdag 23 juni 2022
Verandermanagement
Module 3 - Ochtend

Ester van den Boog

Koers houden

 • Volgen van leerlingen en -resultaten op (I)KC, school-, groeps- en leerlingniveau
 • Zicht houden op het proces
 • Kwaliteitszorg en borging
 • Het gebruik van scrum/agile bij het werken in een (I)KC

Anja de Rooij

Draagvlak creëren

 • Het teamproces
 • Samenwerking
 • Inclusie en diversiteit
Module 4 - Middag

Thijs Homan

De kunst van veranderen

 • Drie trends: eenvoud, daadkracht en oplossingsgerichtheid
 • De zachte kant (gedrag en 
interactie) is belangrijker
 • Breng of houd de verant-woordelijkheid voor -verandering in de lijn
 • Volg het motto: beleid omlaag, acties omhoog
 • Focus op het primaire proces

Dag

3

donderdag 30 juni 2022
De onderwijspraktijk en de omgeving
Module 5 - Ochtend

Gerike Ritsema

Ruimte en inrichting

 • Bouwstenen
 • Randvoorwaarden
 • Multifunctionele ruimtes
 • (Integrale) Kindcentra in -bestaande gebouwen
Module 6 - Middag

Jeanette de Jong

Hét schoolvoorbeeld

 • (I)KC in de onderwijspraktijk
 • Jong geleerd is oud gedaan
 • Vallen en opstaan
 • Doorzettingsvermogen!

Foppe de Haan

 • Het belang van vroege integratie: hoe eerder, hoe beter
 • Talentontwikkeling
 • Het duidelijk stellen van -doelen
 • Versnipperdheid: het dichten van de kloof
 • Sport als metafoor en verbinding

Wat levert het u op?

Inzicht in het doorlopen van het proces tot het komen van een succesvol (I)KC
Handvatten voor een vloeiende overgang tussen kinderopvang en onderwijs
U leert vaardigheden om draagvlak en eigenaarschap binnen uw (I)KC te creëren
Koersplan dat richting geeft aan het werken aan een (Integraal) Kindcentrum
Tools voor de kwaliteitszorg en borging in het (I)KC
De juiste organisatievorm en –visie voor een (I)KC
Bewezen praktijkvoorbeelden van een (I)KC

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat dient niet als bewijsstuk voor het schoolleidersregister

Accreditatie

Deze leergang is aangevraagd bij het Schoolleidersregister PO.

Tijdsbesteding leergang

(Schoolleidersregister PO)
Contacturen: circa 24 contacturen

3 lesdagen x 8 uur

Theorie uren: circa 19 uur literatuur

Boek(en) en/of wetenschappelijk(e) artikel(en)

Praktijkuren: circa 33 uur

Circa 23 uur online masterclass
Circa 10 uur opdrachten verwant aan leergang

Sprekers

Thijs Homan
Prof. (em.) dr. Thijs Homan is sinds 2005 bijzonder hoogleraar
Prof. (em.) dr. Thijs Homan is sinds 2005 bijzonder hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. In zijn onderzoek en praktijkwerk is hij al vele jaren bezig met de vraag: ‘wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen?’. Daarbij benadert hij de conventionele organisatie- en managementtheorievor-ming kritisch.
Jos van Kessel
Mr. drs. Jos van Kessel heeft een ruime ervaring in de opleidingswereld
Mr. drs. Jos van Kessel heeft een ruime ervaring in de opleidingswereld. Eerst als leidinggevende van de Financiële Academie en gedurende 12 jaar als directeur/eigenaar van IPV Opleiding & Training, evenals voormalig CEO van Schouten Global. Jos van Kessel heeft zitting in de Raad van Advies van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch. Jos van Kessel heeft veel organisaties geadviseerd en getraind in het effectief en succesvol omgaan met veranderingen. Daarnaast heeft Jos van Kessel diverse publicaties op zijn naam staan.
Jeanette de Jong
Jeanette de Jong is lid van het College van Bestuur van Blosse
Jeanette de Jong is lid van het College van Bestuur van Blosse. Blosse heeft als slogan: ‘één in opvang en onderwijs’ en is daarmee hét praktijkvoorbeeld hoe opvang en onderwijs goed samen kunnen gaan. Jeanette de Jong deelt haar kennis en kunde op het gebied van hun kindcentra graag met de rest van de onderwijssector.
Hans Schwartz
Hans Schwartz is auteur van het boek Integrale Kindcentra
Hans Schwartz is auteur van het boek Integrale Kindcentra - van visie naar uitvoeringspraktijk. Hij is werkzaam als senior-adviseur bij het CAOP. Van daaruit werkt hij voor onder andere de arbeidsmarktfondsen het Arbeidsmarktplatform PO en Voion. Hij adviseert en ondersteunt daarbij regio’s die samenwerken aan de Regionale Aanpak Personeelstekort en is betrokken bij projecten voor de thema’s innovatie en anders organiseren. Hij is betrokken geraakt bij het thema integrale kindcentra via de beweging Kindcentra 2020, als begeleider van de Expertgroep arbeidsmarkt, -voorwaarden en -verhoudingen en nu nog steeds betrokken bij Pact voor Kindcentra.
Gerike Ritsema
Gerike Ritsema is bij de VU als organisatie-antropoloog afgestudeerd
Gerike Ritsema is bij de VU als organisatie-antropoloog afgestudeerd op de relatie tussen organisatiecultuur en architectuur. Gerike heeft haar Master of Studies in Real Estate afgerond met de scriptie “Kind Centra(al) in Onderwijshuisvesting”. Bij ICS Adviseurs heeft ze onder meer Programma’s van Eisen opgesteld voor een breed palet aan onderwijsinstellingen. Als beleidsadviseur/projectleider onderwijs-huisvesting bij de gemeenten Noordoostpolder en Leeuwarden (en inmiddels team Gebiedszaken) past ze deze kennis in een andere rol toe. Ze heeft passie voor gebouwen en hoe mensen zich daarin voelen. Een schoolgebouw én schoolplein moeten passen bij het IKC-concept en ruimte bieden aan alle ontwikkelingsfasen van kinderen.
Foppe de Haan
De als onderwijzer begonnen voetbaltrainer Foppe de Haan
De als onderwijzer begonnen voetbaltrainer Foppe de Haan kreeg landelijke bekendheid als langstzittende trainer bij SC Heerenveen en adviseur van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. Daarnaast heeft Foppe diverse functies gehad waarbij hij zich bezighield met coaching, begeleiding en ontwikkeling van toptalenten en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdtrainers.
Ester van den Boog
Ester van den Boog is afgestudeerd als Onderwijskundige
Ester van den Boog is afgestudeerd als Onderwijskundige. Sinds 2009 is zij werkzaam bij de CED-Groep als senior onderwijskundig-, innovatie- en organisatieadviseur bij het Expertise Centrum Het Jonge Kind. Sinds begin 2016 is Ester projectleider IKC. Op het terrein van -IKC- ontwikkeling adviseert en ondersteunt zij schoolbesturen, gemeenten en partners in de IKC’s zoals kinderopvangorganisaties, peuterspeelzaalorganisaties en basisscholen.
Anja de Rooij
Anja de Rooij is afgestudeerd in de Sociale Wetenschappen
Anja de Rooij is afgestudeerd in de Sociale Wetenschappen, afstudeerrichting Organisatiekunde aan de Universiteit van Utrecht. Voordat ze in 2000 bij de CED-Groep ging werken, werkte ze binnen de Jeugdzorg en het Onderwijs. Binnen de CED-Groep is zij 21 jaar manager Jonge Kind geweest. Zij voert begeleidings- en adviestrajecten uit bij basisscholen, kinderopvang, Hogescholen, ROC’s en PABO’s en gemeentes. Zij was als liaison verbonden aan het (OCW) project Implementatie Bestuursafspraken G37. Zij begeleidt sinds een aantal jaren Kenniskring Zuid (OCW), de OAB-gemeenten in Oost-Brabant en Limburg. Voor Zuid-Nederland is zij regiocoördinator Kennisnetwerken Onderwijskansen.

Ervaringen

"De praktische toepasbaarheid van de leergang is erg fijn. Ik kan er direct mee aan de slag!"
Schoolleider
"De docenten zijn (inhoudelijk) van topniveau."
Bestuurder
"Interessant om meer inzichten te krijgen in de mogelijkheden van een IKC, ik bruis van de energie om ermee aan de slag te gaan!"
Schoolleider
"De leergang voorzag uitstekend in mijn specifieke behoefte."
Bestuurder