Masterclass: Filosofie
Vragen stellen die aanzetten tot overdenkingen en reflectie
Tijden van verandering brengen veel dilemma’s en vraagstukken met zich mee. Het koers zetten en houden in tijden van verandering, vraagt bij uitstek om filosofische reflectie. Wat kan filosofie leiders en professionals meegeven, in het omgaan met deze complexiteit? Waarom is overgaan tot actie zo moeilijk, als de urgentie soms zo duidelijk is?

Open dialoog


Niet het geven van antwoorden, maar het stellen van vragen is de kern van filosofie. Een goede vraag nodigt uit om samen te filosoferen over de toekomst. Hoe creëer je samen een werkklimaat, waarin iedereen respectvol van mening kan verschillen en er ruimte is voor creativiteit? Hoe ziet een open dialoog eruit? Ontdek hoe jij als leidinggevende om kunt gaan met ethische vraagstukken.

Tools


Tijdens de ‘Masterclass Filosofie’ maak je kennis met de kunst van het goede gesprek en het stellen van de juiste vragen, om complexe, duurzame vraagstukken te kunnen ontrafelen. Daarnaast krijg je tools die de dialoog, reflectie en creativiteit in je team stimuleren.

Praktijk


Stine Jensen neemt je mee in de mogelijkheden van filosofische reflectie op de complexiteit van leiderschapsvraagstukken en hoe je dit toe kunt passen in de dagelijkse praktijk!

Doelgroep

Directeuren/schoolleiders
Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

€ 2.995,-