Toekomstgericht onderwijs

Toekomstgericht onderwijs

Op weg naar een toekomstbestendige onderwijsorganisatie
Inclusief VR-workshop! (t.w.v. €995,-)
Toekomstgericht onderwijs

Topsprekers

uit de wetenschap, het bedrijfsleven, het onderwijs en de sportwereld

Gemiddelde klantwaardering

9.1

Accreditatie aangevraagd

De samenleving verandert in hoog tempo.

Met de vele en vooral snelle (technologische) ontwikkelingen die zich in de huidige samenleving voltrekken, is het een logisch gevolg dat de verschillende sectoren, waaronder ook het onderwijs, hiermee te maken krijgen. Er zijn inmiddels al tal van rapporten geschreven over het onderwijs van de toekomst, zoals Onderwijs2032. De inhoud van deze rapporten is niet altijd even eenduidig, maar de strekking ervan grotendeels wel: het onderwijs moet meebewegen.

Het onderwijs en de schoolorganisaties moeten dus mee veranderen om kinderen (nóg) beter voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen en de banen van morgen. Over deze toekomstbestendigheid binnen het onderwijs is veel te doen. Dat het anders moet, daarover bestaat veel overeenstemming. Kinderen die nu starten met hun schoolcarrière zullen immers in een compleet andere wereld terechtkomen wanneer zij het onderwijs verlaten. Het antwoord op de vraag wát er dan precies moet veranderen, is een stuk minder eenvoudig om goed te beantwoorden. Om deze toekomstbestendigheid vorm te geven en in te richten, wordt er veelal gesproken over toekomstgericht onderwijs. Maar wat is dit precies en wat houdt toekomstgericht onderwijs in?

Tijdens de leergang ´Toekomstgericht onderwijs´ van Dyade Academy krijgt u inzicht en kennis in deze snel veranderende samenleving en de mate waarin de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de onderwijssector zullen gaan veranderen. U ontwikkelt een toekomstbestendige visie op leren waarbij u in staat bent dit naar uw eigen schoolorganisatie te vertalen en toe te passen. Ook leert u om bij te blijven en om te gaan met de ontwikkelingen van de 21e eeuw om het onderwijs van uw schoolorganisatie (meer) toekomstbestendig te maken.

Data

19 mei 2022
2 juni 2022
9 juni 2022

Tijd

9.00 uur - 17.00 uur

Doelgroep

Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Directeuren/Schoolleiders
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

De kosten van deelname zijn € 3.250,- per persoon

Locatie: Dyade Visma Onderwijs Experience Center Utrecht

Dag

1

donderdag 19 mei 2022
De toekomst van het onderwijs
Module 1 - ochtend

Sjef Drummen

De aftrap

 • De toekomst van het onderwijs
 • Van theorie naar praktijk
 • De rode draad

Rob Martens

Onderwijsvernieuwing

 • Van standaardisatie naar maatwerk
 • Spelenderwijs leren en autonoom leren
 • Leren gebaseerd op vertrouwen
 • Onderwijs als spiegel voor de samenleving
Module 2 - middag

Sjef Drummen

Motivatieprocessen

 • De zelfdeterminatietheorie
 • Kinderen zijn van nature gemotiveerd om te leren
 • Intrinsieke motivatie als grootste drijfveer
 • Sociale verbondenheid: samenwerken

Maarten Steinbuch

De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

 • Traditionele manier van lesgeven verdwijnt
 • De impact van technologie in het onderwijs
 • Probleemgestuurd Onderwijs (PGO)
 • Verschil van leren van nu én in de toekomst

Dag

2

donderdag 2 juni 2022
De school en het leren van de toekomst
Module 3 - ochtend

Harold Bekkering

De lerende mens

 • De mens leert met al zijn zintuigen
 • De hersenen zijn voorspellingsmachines
 • Hebbiaans leren
 • Sociaal leren: we leren van elkaar
(of we willen of niet)
 • Het maken van fouten is leren!

Harold Bekkering

Een leven lang leren

 • Intrinsieke motivatie: autonomie,
verbondenheid en competentie
 • Het efficiënter maken van
cognitief leren
 • Belonen en straffen staat leren in de weg
 • Het onderwijs moet zich (meer) richten
op persoonlijke ontwikkeling
Module 4 - middag

Sjef Drummen

Innovatief onderwijs

 • Een onethisch onderwijsmodel dat over zijn houdbaarheidsdatum heen is
 • Onderwijs beter laten aansluiten op de maatschappelijke behoefte
 • Toekomstgericht onderwijzen voor optimale bijdragen aan de samenleving
 • Denkproces voor een geheel andere benadering van leren

Richard van Hooijdonk

De glazen onderwijsbol

 • Waar gaat ons onderwijs heen als we de trends en ontwikkelingen mogen geloven?
 • Waarom de tijd van nu een andere aanpak vraagt
 • Kunstmatige intelligentie voor het onderwijs: Hype of realiteit?
 • De kennisexplosie
 • Als school inspelen op de veranderende wereld om ons heen

Dag

3

donderdag 9 juni 2022
Toekomstbestendig onderwijs in de praktijk
Module 5 - ochtend

Jan Bransen

Ander onderwijs

 • Ongelijkheid is een uitvinding van
het huidige onderwijsstelsel
 • Het voorbereiden van leerlingen op
(nog) niet bestaande banen
 • Een pleidooi voor ander onderwijs
 • Gevormd of vervormd?
 • Permanente educatie
 • Toekomstbestendige vaardigheden

Sjef Drummen

Leerlingen ongelijk behandelen

 • Leerlingen ongelijk behandelen
 • Autonoom leren
 • De leraar als bemiddelaar tussen groei, ontwikkeling en recept
 • De veranderende rol van de leraar (2.0)
Module 6 - middag

Dieter Möckelmann

Onderwijsvernieuwing

 • Onderwijsvernieuwing
 • Het belang van een visie en gedrevenheid
 • Voorkennis is de sleutel tot onthouden
 • Technologie (als ondersteuning) in het onderwijs

Wat levert het u op?

Krijgt u inzicht in de nieuwste maatschappelijke/ technologische trends en ontwikkelingen
Krijgt u inzicht in de toekomst van het onderwijs
Leert u anticiperen op de wensen/behoeften van ‘morgen’
Leert u uw team mee te nemen in een toekomstgerichte schoolorganisatie
Ontwikkelt u een visie op de onderwijstoekomst
Ervaart u welke ICT-toepassingen het onderwijs verder kunnen brengen

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat dient als bewijsstuk voor het schoolleidersregister

Accreditatie

Deze leergang is aangevraagd bij het Schoolleidersregister PO.

Tijdsbesteding leergang

(Schoolleidersregister PO)
Contacturen: circa 24 contacturen

3 lesdagen x 8 uur

Theorie uren: circa 14 uur literatuur

Boek(en) en/of wetenschappelijk(e) artikel(en)

Praktijkuren: circa 33 uur

Circa 23 uur online masterclass
Circa 10 uur opdrachten verwant aan leergang

Sprekers

Sjef Drummen
Sjef Drummen is een van de meest toonaangevende schooldirecteuren van …
Sjef Drummen is een van de meest toonaangevende schooldirecteuren van Nederland op het gebied van toekomstgericht leren. Als medeverantwoordelijke van Agora/Niekée in Roermond ontvangt Sjef jaarlijks tientallen scholen/schoolteams om een kijkje in de keuken te geven van deze innovatieve leeromgeving. De manier van leren op Agora/Niekée kenmerkt zich door het gepersonaliseerde leerconcept dat niet gebaseerd is op content: autonoom leren. Elke leerling zijn eigen leerroute, diplomagarantie op instroomniveau, meertalige communicatie en state of the art technology. Geen schoolvakken, geen curriculum, geen huiswerk, geen zittenblijven, geen schoolboeken en geen leraar voor de klas. Met deze leermethode heeft Agora/Niekée inmiddels diverse onderwijskundige innovatieprijzen gewonnen, waaronder de Ververs Innovatieprijs 2021 voor innovatieve onderwijspraktijk. Agora/ Niekée is hét voorbeeld waar in de praktijk alles anders gaat en staat daardoor bekend als een van de meest vooruitstrevende scholen van Nederland.
Rob Martens
Prof.dr. Rob Martens is hoogleraar aan het Welten-instituut van de OU …
Prof.dr. Rob Martens is hoogleraar aan het Welten-instituut van de OU. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering. Eerder werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’ (NTR). Verder verkreeg hij de Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is medeoprichter van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning).
Richard van Hooijdonk
Richard van Hooijdonk is topspreker, trendwatcher en futurist. Hij biedt inspirerende lezingen …
Richard van Hooijdonk is topspreker, trendwatcher en futurist. Hij biedt inspirerende lezingen over de trends en ontwikkelingen en hun impact op onze welvaart, welzijn, leven en werk. Hierin biedt hij een verfrissende visie op de toekomst van het onderwijs en de rol van leraren. Richard is bekend van RTL, BNR, VARA/BNN en gastdocent aan de Nyenrode en Erasmus universiteit.
Maarten Steinbuch
Prof. dr. ir. Maarten Steinbuch is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven …
Prof. dr. ir. Maarten Steinbuch is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet met zijn groep onderzoek naar de robotisering van de samenleving. Ook werkt hij vanuit zijn expertise aan elektrisch vervoer, zelfrijdende autotechniek en kernfusie. Steinbuch is inmiddels 18 jaar hoogleraar en bereidt leerlingen voor op de toekomst. Vanuit zijn technologische achtergrond weet Maarten welke hulpmiddelen ons in de (nabije) toekomst te wachten staan en hoe deze het onderwijs kunnen verrijken.
Jan Bransen
Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de …
Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een belangrijke rode draad door zijn academische en populairwetenschappelijke werk is zijn constante pleidooi voor het werken en leven vanuit ons gezonde verstand. Jan heeft een eigen blog over het onderwijs en met zijn boek ‘Laat je niets wijsmaken’ (2013) won hij de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het ‘meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende’ filosofieboek. In zijn laatste boek ‘Gevormd of vervormd’ (2019) houdt Jan een pleidooi voor ander onderwijs, waarin hij beschrijft dat het huidige onderwijsmodel uitgaat van verkeerde aannames en dat het onderwijs zoveel beter kan. Het onderwijs kan vormen, en om dat te bereiken moet het roer om.
Harold Bekkering
Prof.dr. Harold Bekkering is hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen …
Prof.dr. Harold Bekkering is hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op menselijk leren, variërend van elementair motorisch leren tot complexe vormen van sociaal leren zoals imitatie. Momenteel richt hij zich op menselijk leren in de educatieve context. In zijn boek De lerende mens geeft hij zijn bevindingen en opvattingen over de toekomst van het onderwijs. Hier gaat hij in op de digitalisering van het onderwijs en met name in het gebruik van internet verwacht Harold Bekkering een bredere (eerder dan een diepere) ontwikkeling van studenten, leidend tot een nieuw soort Homo universalis.
Dieter
Dieter Möckelmann
Als veelgevraagd spreker, gespreksleider en dagvoorzitter inspireert
Als veelgevraagd spreker, gespreksleider en dagvoorzitter inspireert Dieter anderen over onderwijs in de 21e eeuw. Met de kennis die hij heeft opgedaan in 15 jaar ‘onderwijs met ICT’ weet hij vele luisteraars te boeien. Zijn presentaties vallen goed in de smaak doordat hij humor en kennis op authentieke wijze weet te combineren klik voor trailer. Door zijn werk als onderwijsadviseur kan hij spreken uit ervaring. De voorbeelden die hij presenteert zijn praktisch, prikkelend en uitdagend! Het centrale thema van de inhoud kan in overleg worden afgestemd.

Ervaringen

"Wat staat ons een hoop te wachten. Deze leergang biedt veel bruikbare handvatten om te kunnen inspelen op toekomstige veranderingen."
Schoolleider over de leergang
"Een compleet innovatieve manier van kijken gekregen op (de toekomst van) het onderwijs."
Bestuurder over de leergang
"Erg goede basis om onze meerjarenstrategie te bepalen voor onze school."
Bestuurder over de leergang
"Een goede kennismaking met de toekomst. "
Schoolleider over de leergang