zelfsturing

Zelfsturing in het onderwijs

Leidinggeven aan verandering
Inclusief Semco style organisatie ‘selfie’ (t.w.v. €100,-)
Zelfsturing in het onderwijs

Topsprekers

uit de wetenschap, het bedrijfsleven, het onderwijs en de sportwereld

Gemiddelde klantwaardering

9.0

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO:

35 punten

Uw school kan veel meer zijn dan een school alleen.

In een tijd waar het schoolaanbod groter is dan de vraag, ouders veeleisender zijn en kinderen sneller zelfstandig worden, is het van belang dat uw school snel mee kan veranderen met haar omgeving. In deze leergang maakt u kennis met dé manier om verandering te (bege)leiden: het scheppen van een context waarin initiatief van leraren en leerlingen tot bloei komt. Deze leergang draait om het mogelijk maken van zelfsturing, ruimte maken voor vakmanschap en het vereenvoudigen van regels

.

Eén van de fundamenten van deze leergang is het gedachtegoed van Ricardo Semler. In het bedrijfsleven én in het onderwijs introduceerde hij wereldwijd bekende en baanbrekende manieren om te organiseren vanuit de filosofie dat gelukkige medewerkers de beste prestaties leveren. Samen met een internationaal team ontwikkelde Ricardo Semler zijn gedachtegoed tot een handzame, praktische en, bovenal, inspirerende methode.Tijdens de leergang ‘Zelfsturing in het Onderwijs’ leert u welke ruimte u heeft om de veranderingen binnen het onderwijs vorm te geven en hoe u leiding geeft aan een schoolorganisatie in beweging. U krijgt inzicht in de vaardigheden die gevraagd worden van een ‘onderwijsveranderaar’ en krijgt voorbeelden aangereikt van succesvolle verandertechnieken in schoolorganisaties. Tevens krijgt u praktische handvatten om onder andere de kwaliteit van uw leraren beter te benutten en hun talent beter te ontsluiten. Door te denken binnen én buiten de huidige onderwijskaders blijken er veel meer concrete veranderingen mogelijk dan u tot op heden wellicht voor mogelijk hebt gehouden.

Data

7 april 2022
13 april 2022
21 april 2022

Tijd

9.00 uur - 17.00 uur

Doelgroep

Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Directeuren/Schoolleiders
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

De kosten van deelname zijn € 2.950,- per persoon

Locatie: Dyade Visma Onderwijs Experience Center Utrecht

Dag

1

donderdag 7 april 2022
Visie
Module 1 - ochtend

Koen de Boer

Semco Style (in het onderwijs)

 • Het doel van Semco Style
 • De Semco Style principes
 • De Semco Style Roadmap
 • Zelforganisatie (in het onderwijs)

Gert van den Heuvel

Onderwijs anders organiseren

 • Een duidelijke organisatievisie & -inrichting
 • Een inspirerende cultuur
 • Gedurfd leiderschap
 • Het onderwijs écht anders organiseren
Module 2 - middag

Arko van Brakel

Visie vormen

 • Het belang van inspiratie voor uw visie
 • Uw visie levend en relevant houden
 • Nieuwe inzichten kunnen uw visie veranderen
 • Zelfsturing als visie

Dag

2

woensdag 13 april 2022
Veranderen
Module 3 - ochtend

Luuk Willems

Verandermanagement

 • Hoe brengt u uw verandercontext in kaart?
 • Kiezen of combineren
 • Passende veranderstrategieën voor uw organisatie
 • Powerlab
Module 4 - middag

Pieterjan van den Akker & Luuk Willems

Het creëren van verandering in de (onderwijs)praktijk

 • Randvoorwaarden bij uw veranderstrategie
 • Het verminderen/afschaffen van controle en bureaucratie
 • Het stimuleren van eigenaarschap
 • Het geven van verantwoordelijkheid

Sander Hoeken

Verbinden en verbeteren

 • Samen sturen in plaats van aansturen
 • Transparantie als onderdeel van succesvolle zelfsturing
 • Slagkracht binnen de teams bevorderen
 • Durven de omslag te maken

Dag

3

donderdag 21 april 2022
Vasthouden / loslaten
Module 5 - ochtend

Wilma Rijndorp

Een visie gebaseerd op vertrouwen

 • Vertrouwen als uitgangspunt
 • Een cultuur van vertrouwen
 • Gemeenschappelijke zingeving
 • Transparantie
 • Vertrouwen in het onderwijs

Merlijn Verstraeten

Zelfsturing in de onderwijspraktijk

 • Van theorie naar praktijk
 • Zelfsturing toepassen in de onderwijspraktijk
 • De resultaten van zelfsturing in het onderwijs
 • Vasthouden! Of juist loslaten?
Module 6 - middag

Marc Lammers

Kom in de FLOW

 • Van goed naar GOUD
 • Elke missie heeft zijn eigen veranderaanpak
 • Teambuilding en grenzen verleggen om tot verandering te komen
 • Semco Style in de sport

Wat levert het u op?

Inspirerend en interactief programma
Absolute Nederlandse topsprekers
Nieuwe inzichten om succesvol te veranderen met uw schoolorganisatie
Theoretische kennis en praktische vertaling naar uw schoolorganisatie
Best practices uit het bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs en uit de sport
Ontmoeting met collega’s uit de praktijk

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat dient als bewijsstuk voor het schoolleidersregister

Accreditatie

Deze leergang is door het Schoolleidersregister PO officieel geaccrediteerd en heeft als herregistratiewaarde 35 punten. Daarnaast is de leergang door het Schoolleidersregister VO officieel erkend.

Tijdsbesteding leergang

(Schoolleidersregister PO)
Contacturen: circa 24 contacturen

3 lesdagen x 8 uur

Theorie uren: circa 14 uur literatuur

Boek(en) en/of wetenschappelijk(e) artikel(en)

Praktijkuren: circa 32 uur

Circa 23 uur online masterclass
Circa 9 uur opdrachten verwant aan leergang

Sprekers

Wilma Rijndorp
Wilma Rijndorp is clustermanager P&O bij Dyade Advies. Ze is specialist in de ontwikkeling …
Wilma Rijndorp is clustermanager P&O bij Dyade Advies. Ze is specialist in de ontwikkeling, procesbegeleiding en invoering van beleid en organisatiewijzigingen op het gebied van personeel en organisatie. Wilma organiseert jaarlijks diverse themabijeenkomsten over arbeidsvoorwaarden, ontslag, verzuimbeheersing en dergelijke. Deze onderwijstrainingen zijn de best bezochte en gewaardeerde bijeenkomsten op dit gebied in Nederland.
Sander Hoeken
Sander Hoeken is een internetondernemer die zijn webbureau Infocaster transformeerde in een …
Sander Hoeken is een internetondernemer die zijn webbureau Infocaster transformeerde in een Semco Style onderneming. Sander heeft zijn bedrijf Infocaster zo ingericht dat ze erin geloven dat de eigen professionals zelf het beste weten wat goed voor klanten en de organisatie is. De beslissingsbevoegdheid ligt daarom bij projectgroepen. Er zijn geen leidinggevenden en er wordt in alle openheid gewerkt. Samenwerken in kleine teams aan transparante resultaten. Sander Hoeken is van mening dat dit in alle sectoren toepasbaar is en hij deelt zijn kennis, kunde en ervaring graag met het onderwijs.
Pieterjan van den Akker
Pieterjan is zelfstandig HR adviseur en trainer/begeleider op het vlak …
Pieterjan is zelfstandig HR adviseur en trainer/begeleider op het vlak van organisatieontwikkeling en zelfsturing. In navolging van het Semc gedachtegoed heeft Pieterjan zijn opleiding tot Semco Style Certified Consultant afgerond en is daarnaast opgeleid als HRM-professional en contextueel begeleider. Hij is als adviseur werkzaam voor onderwijsorganisaties en heeft ook bij Dyade als adviseur en trainer gewerkt om de autonomie en zelfsturing van teams te vergroten. Als course director van deze leergang zal Pieterjan zijn kennis en ervaring als Semco Style Certified Consultant met u delen en vertellen op welke manier de onderwijssector hiervan kan profiteren.
Merlijn Verstraeten
Merlijn Verstraeten is bijna 25 jaar werkzaam in het Nederlandse onderwijs. Via een loopbaan …
Merlijn Verstraeten is bijna 25 jaar werkzaam in het Nederlandse onderwijs. Via een loopbaan als docente Duits, afdelingsleider en conrector op verschillende scholen, werd ze in augustus 2017 de rector van UniC. Merlijn traint in haar vrije tijd schoolleiders en inspecteurs in Afrika en India en ze is ze lid van de Raad van Toezicht van Edukans en de UnieNzV. In alle facetten van het onderwijs, waar ook ter wereld, zet zij zich in om het persoonlijk leiderschap en de autonomie van leerlingen en docenten te vergroten. Wanneer je vertrouwen geeft aan teams en individuele professionals is alles mogelijk.
Marc Lammers
Marc is het voorbeeld van een modern type coach en leider. Hij was 8 jaar bondscoach van het …
Marc is het voorbeeld van een modern type coach en leider. Hij was 8 jaar bondscoach van het Nederlands dames hockeyteam en behaalde tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking de GOUDEN medaille met zijn team. Vier jaar eerder op de Spelen van 2004 in Athene behaalde hij het Olympisch zilver. Daarvoor was hij, op jonge leeftijd, coach van Spanje en was zelf tevens een verdienstelijk hockeyer. Marc, die zich na het bondscoachschap bezighoudt met inspirerende presentaties en clinics, heeft een unieke visie omtrent leidinggeven en motiveren die zeer goed toepasbaar is in het onderwijs.
Luuk Willems
Luuk Willems zijn passie is het stimuleren van persoonlijk ondernemerschap …
Luuk Willems zijn passie is het stimuleren van persoonlijk ondernemerschap en het afbreken van rigide organisatiestructuren die in de weg staan van betrokkenheid en prestaties. De trainingen die hij ontwikkelt staan dan ook in het teken van inspirerende en in de praktijk bewezen alternatieven voor het traditionele ‘command and control’ management. Voor hij zich in het Semco Style Institute avontuur stortte was Luuk bijna 9 jaar programmamaker bij De Baak. Daarvoor werkte hij als organisatieconsultant bij Deloitte. Luuk heeft een masterdiploma bedrijfswetenschappen van de Radboud Universiteit en studeerde Psychologie, Arbeid en Organisatie aan de Universiteit van Valencia.
Koen de Boer
Koen de Boer is trainer, coach, consultant en opleidingsprogrammamaker bij …
Koen de Boer is trainer, coach, consultant en opleidingsprogrammamaker bij Semco Style Institute. Al die rollen vervult hij bij verschillende organisaties die de transitie naar zelforganisatie en/of met de Semco Style filosofie willen werken. Van het coachen van de directie tot het opleiden van coaches tot aan het begeleiden van teams. Hiervoor werkte hij als opleidingsprogrammamaker en manager bij opleidingsinstituut de Baak. Hij heeft een achtergrond als veranderkundige en organisatiepsycholoog.
Gert van den Heuvel
Gert van den Heuvel werkt al sinds 1995 in het (voortgezet) onderwijs. Eerst als docent …
Gert van den Heuvel werkt al sinds 1995 in het (voortgezet) onderwijs. Eerst als docent wiskunde op alle niveaus en later als onderdeel van de schoolleiding, verantwoordelijk voor de havo. In zijn jaren als afdelingsleider ging ‘zijn’ havo van een afdeling in de zorgen naar een afdeling die het predicaat excellent kreeg. Afgelopen jaar is Gert het inspiratie- en adviesbureau Go4People Onderwijs gestart om op een breder platform bij te dragen aan de veranderingen waaraan het onderwijs onderhevig is.
Arko van Brakel
Arko is inspirator, ondernemer en oprichter van Semco Style Institute. Zijn doel is van Nederland …
Arko is inspirator, ondernemer en oprichter van Semco Style Institute. Zijn doel is van Nederland het meest ondernemende land ter wereld te maken. Want een ondernemende manier van leven, werken, denken en doen is het antwoord op bijna alle uitdagingen die in onze snel veranderende wereld op ons afkomen de komende jaren. In Van Brakel’s visie hoef je geen eigen bedrijf te hebben om ondernemend te kunnen zijn. Wel heb je een portie lef nodig. Het lef om authentiek te zijn, het lef om te durven dromen, lef om kennis te delen, fouten te maken, te leren. Vanuit zijn Semco Style achtergrond kan hij als geen ander de koppeling met de (onderwijs) praktijk maken.

Ervaringen

"Inzicht gekregen hoe ik beter kan organiseren in plaats van compenseren."
Bestuurder over de leergang
"Blij met de inzichten om meer uit mijn team te halen dan ik nu doe"
Bestuurder over de leergang
"Blij met de inzichten om meer uit mijn team te halen dan ik nu doe."
Schoolleider over de leergang
"De vibe tijdens de leergang is enorm positief! Vakmensen die het onderwijs verder helpen!"
Schoolleider over de leergang