Duurzaamheid en Leiderschap
Leiderschap speelt een cruciale rol bij duurzaamheid
Je moet bij duurzaam leiderschap bereid zijn om gedurfde keuzes te maken, waarbij een gezonde balans tussen de korte - en lange termijn centraal staat. Duurzaamheid is niet iets wat je erbij doet, want het raakt alle aspecten van een organisatie. Als leidinggevende heb je een centrale rol bij het vormen van een visie en het behalen van doelen. Als duurzame leider ben je gericht op de lange termijn en streef je naar duurzame strategieën, die waarde creëren voor mens, organisatie en maatschappij. Het gaat om commitment en het geven van een inspirerend voorbeeld.

Dit ga je leren


Tijdens deze leergang ga je aan de slag met een integrale aanpak; te beginnen met het ontwikkelen van een visie voor je eigen organisatie, die ruimte geeft aan professionals om te experimenteren en zich te professionaliseren. Een visie die antwoord geeft op de vraag wat mensen in en rondom de organisatie willen bereiken. Verder krijg je inzicht in jouw rol in het geheel als leidinggevende, om duurzaamheidsvraagstukken structureel en in samenhang in de organisatie te integreren.

En dit ...


Welke vaardigheden vraagt dit van een leider? Hoe neem je je team mee in het nemen van stappen naar een duurzame transitie? Het gaat hierbij om het loslaten van oude praktijken en het omarmen van de complexiteit en een bepaalde mate van onzekerheid. De bereidheid om nieuwe benaderingen uit te proberen en je team aan te moedigen hetzelfde te doen. Door deze manier van werken onderdeel te maken van de cultuur van jouw organisatie, kunnen innovatieve, duurzame oplossingen floreren.

Kerndocent


Jolanda van der Veen.

Programma


We zijn druk bezig met het programma en het vastleggen van diverse topsprekers. Houd deze website in de gaten!

Doelgroep

Directeuren/schoolleiders
Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

€ 2.995,-
Vrijgesteld van btw

Data groep 1

22 november 2023
19 december 2023
16 januari 2024
Duurzaamheid en Leiderschap: Start november