Duurzaam Leiderschap
Leiderschap speelt een cruciale rol bij duurzaamheid
Je moet bij duurzaam leiderschap bereid zijn om gedurfde keuzes te maken, waarbij een gezonde balans tussen de korte - en lange termijn centraal staat. Duurzaamheid is niet iets wat je erbij doet, want het raakt alle aspecten van een organisatie. Als leidinggevende heb je een centrale rol bij het vormen van een visie en het behalen van doelen. Als duurzame leider ben je gericht op de lange termijn en streef je naar duurzame strategieën, die waarde creëren voor mens, organisatie en maatschappij. Het gaat om commitment en het geven van een inspirerend voorbeeld.

Dit ga je leren


Tijdens deze leergang ga je aan de slag met een integrale aanpak; te beginnen met het ontwikkelen van een visie voor je eigen organisatie, die ruimte geeft aan professionals om te experimenteren en zich te professionaliseren. Een visie die antwoord geeft op de vraag wat mensen in en rondom de organisatie willen bereiken. Verder krijg je inzicht in jouw rol in het geheel als leidinggevende, om duurzaamheidsvraagstukken structureel en in samenhang in de organisatie te integreren.

En dit ...


Welke vaardigheden vraagt dit van een leider? Hoe neem je je team mee in het nemen van stappen naar een duurzame transitie? Het gaat hierbij om het loslaten van oude praktijken en het omarmen van de complexiteit en een bepaalde mate van onzekerheid. De bereidheid om nieuwe benaderingen uit te proberen en je team aan te moedigen hetzelfde te doen. Door deze manier van werken onderdeel te maken van de cultuur van jouw organisatie, kunnen innovatieve, duurzame oplossingen floreren.

Wat haal je uit de leergang:
1
Ontwikkelen van een visie voor de eigen organisatie die waarde creëert op lange termijn en ruimte biedt voor professionele groei.
2
Versterken van de rol van de leider in het integreren van duurzaamheidsvraagstukken in de organisatie op een structurele en samenhangende wijze.
3
Inzicht en vaardigheden om het team mee te nemen in de transitie naar duurzaamheid, waaronder het loslaten van oude praktijken, omarmen van complexiteit en onzekerheid en stimuleren van innovatief denken en handelen.
4
Creëren van een cultuur binnen de organisatie waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan, door het aanmoedigen van een open houding ten opzichte van nieuwe benaderingen.
Kun je niet op de geplande data? Klik op de onderstaande knop. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe data voor deze leergang.

Doelgroep

Directeuren/schoolleiders
Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

€ 2.745,-
Exclusief leergangarrangement à € 250,- (catering, parkeren, lesmateriaal en locatie), vrijgesteld van btw

Datum

woe 18 september 2024
woe 9 oktober 2024
woe 13 november 2024

Accreditatiepunten

60 PE-punten

Tijdsinvestering

21 uur in drie lesdagen (09.30 uur - 16.30 uur)
35 uur theorie (verplichte literatuur)
30 uur praktijk (eindopdracht)

*afronden eindopdracht verplicht voor herregistratie Schoolleidersregister PO

**Verwacht wordt dat deelnemers in staat zijn om (internationale) wetenschappelijke literatuur eigen te maken en te kunnen vertalen naar het werk.

De lesdagen vinden plaatst op de volgende locatie:

Dyade Visma Onderwijs Experience Center

Reykjavikstraat 1 - Utrecht

Docenten en sprekers

Arjen Wals
Arjen is Persoonlijk Hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van Leren voor Duurzaamheid. Zijn expertise ligt op het ontwerpen, monitoren en evalueren van leerprocessen en...
Arjen is Persoonlijk Hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van Leren voor Duurzaamheid. Zijn expertise ligt op het ontwerpen, monitoren en evalueren van leerprocessen en leeromgevingen die burgers – van jong tot oud – actief kunnen betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, afval, voedselzekerheid en energie. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich ook op duurzaamheidscompetenties zoals systeemdenken, het omgaan met verwarring en onzekerheid, het benutten van diversiteit, het kunnen inbeelden van alternatieve toekomstrichtingen en het overbruggen van de kloof tussen denken en doen. Arjen is Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen UR UNESCO Chair Social Learning for Sustainability, Gast Professor Faculty of Science & Technology, Norwegian University of Life Sciences, Gast Professor KINDNow, Western Norway University of Applied Sciences Leadership Team Transforming Education for Sustainable Futures - https://tesf.network/
Arko van Brakel
Arko is Algemeen directeur van Cleantech Regio en Co-Founder van internationaal opleidingsbedrijf Semco Style Institute. Arko is auteur en zijn laatste boek ‘Ondernemen met Impact’ gaat over...
Arko is Algemeen directeur van Cleantech Regio en Co-Founder van internationaal opleidingsbedrijf Semco Style Institute. Arko is auteur en zijn laatste boek ‘Ondernemen met Impact’ gaat over het feit dat onze planeet meer ondernemende mensen en innovatieve besluiten nodig heeft en dat alle ingrediënten om in welvaart en welzijn tot een leefbare aarde te komen aanwezig zijn en hoe die kennis ingezet kan worden. Verder is Arko een ervaren trainer op het gebied van leiderschap, innovatie en duurzaamheid. Arko heeft diverse directie functies gehad bij opleiders als de Baak en Nieuwe Helden en deelt hij zijn kennis, expertise en ondernemerschap als lid Raad van Comissarissen voor verschillende organisaties waaronder Keizer Culinair, A New Spring en Pelosa en zit (of zat) hij in verschillende Raden van Advies waaronder van ondernemingen als ACE, Nederland ICT, de YAG en het UWV.
Jolanda van der Veen (kerndocent)
Jolanda is veranderkundige en sociaal ondernemer. Zij begeleidt veranderprocessen in organisaties die hun sociale en ecologische impact willen vergroten en...
Jolanda is veranderkundige en sociaal ondernemer. Zij begeleidt veranderprocessen in organisaties die hun sociale en ecologische impact willen vergroten en een positieve bijdrage willen leveren voor de samenleving. Zij heeft ruime tijd gewerkt bij de Baak Management centrum VNO NCW als programmamanager en trainer. Naast haar werk bij de Baak, heeft zij diverse leidinggevende rollen en functies vervuld rondom coaching, duurzaamheid, innovatie en business development. Jolanda vervult een adviesrol bij de HVA en begeleidt de MT-bedrijfsvoering bij hun duurzaamheidsstrategie. Bij de gemeente Amsterdam werkt ze samen met verschillende programma's die gaan over bewustwording en implementatie van duurzaamheid (sociaal en ecologisch) bij bedrijven en organisaties. Bij The NeW School heeft Jolanda zich beziggehouden met de implementatie van een holistisch model; Economy for the common good. Dit model gaat over bewustwording en implementatie van wat de school kan doen op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid. Zowel in de bedrijfsvoering en richting de studenten en andere stakeholders. Nu werkt zij vanuit haar eigen bureau ‘&commons’. Jolanda heeft Pedagogiek en sociale wetenschappen gestudeerd aan universiteit van Groningen.
Kees Klomp
Kees Klomp is ondernemer, adviseur en auteur op het gebied van de ‘betekeniseconomie’ of de Purpose economy. Hij is lector Betekeniseconomie bij...
Kees Klomp is ondernemer, adviseur en auteur op het gebied van de ‘betekeniseconomie’ of de Purpose economy. Hij is lector Betekeniseconomie bij Kenniscentrum Business Innovation aan de Hogeschool van Rotterdam. Daarnaast is hij Managing Director van SMO; onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn boek Betekeniseconomie schetst hij samen met vooraanstaande experts waarom het huidige systeem faalt en hoe een hoopvolle economisch systeem van de toekomst eruitziet. Maatschappelijk betekenisvol ondernemen, waarde in plaats van winst en waarom we alles kunnen veranderen wat we willen als we maar snappen dat de mens onderdeel uitmaakt van de natuur. Om onze economische basishouding te veranderen in ecologisch denken en doen, moeten we volgens Kees beginnen op de plek waar we de volgende generatie lostrekken van de realiteit van het leven: het economieonderwijs.
Houd mij op de hoogte van Duurzaam Leiderschap
Duurzaamheid en Leiderschap september 2024