Regie op re-integratie en verzuim
Effectieve verzuimbegeleiding in het onderwijs


Niemand wordt beter van ziekteverzuim. Natuurlijk is verzuim vooral voor de betrokken medewerker vervelend. Als organisatie ervaar je echter ook een toename van de werkdruk en mogelijk de noodzaak om medewerkers in te zetten als vervanging, wat resulteert in aanzienlijke kosten en risico op nog meer verzuim. Wat is jouw invloed op verzuim?

In deze training leer je wat ziekteverzuim is en welke soorten verzuim er zijn. Ook maak je kennis met de diverse rollen en verantwoordelijkheden tijdens het verzuimproces binnen en buiten de organisatie en krijg je inzicht in de kosten van verzuim. Je krijgt praktische tips en handvatten om de verzuimbegeleiding beter in te richten, het aantal ziekmeldingen omlaag te brengen en uitval in de toekomst te beperken.

Dit ga je leren 

Door deze training ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en regelingen op het gebied van verzuimbegeleiding en sociale zekerheid. Naast het wettelijk kader en de cruciale stappen binnen de Wet Verbetering Poortwachter word je meegenomen in specifieke aandachtspunten op het gebied van verzuim voor de onderwijssector. Verder leer je welke preventieve maatregelen je kunt nemen om ziekteverzuim te voorkomen, maar ook over het huis van werkvermogen en hoe je dit in kunt zetten tijdens een verzuimgesprek.

En dit…

Het gehele proces van de eerste ziektedag tot en met de WIA-beschikking wordt doorlopen. We bespreken 10 signalen die wijzen op een risico voor verzuim en geven praktische tips voor een effectieve reactie op een ziekmelding. In deze interactieve training is volop gelegenheid om voorbeelden aan te dragen en te oefenen met praktijksituaties. Je vergroot niet alleen je kennis, maar ontwikkelt ook de vaardigheden om proactief verzuim te beheersen en de regie op re-integratie te versterken.

Verzuim vraagt om een doortastende en proactieve aanpak. Het is essentieel om niet alleen de symptomen, maar ook de onderliggende oorzaken te begrijpen. Een geïntegreerde benadering, gericht op preventie, begeleiding, en re-integratie is cruciaal om de impact van verzuim te minimaliseren en de duurzame inzetbaarheid van het team te vergroten. Het vraagt om een continue betrokkenheid, open en eerlijke communicatie en het vermogen om flexibel in te spelen op de diverse aspecten van het verzuimproces. Kortom, verzuim vraagt om een integrale benadering en een proactieve inzet van alle betrokken partijen.

 


Zoek je snel advies van een Register Casemanager verzuim? Neem dan nu contact op met debby.badloe@dyade.nl.

Incompany


Deze training kan ook incompany georganiseerd worden. Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact op via academy@dyade.nl.

Doelgroep

Schoolleiders
Leidinggevenden en HR-professionals in het Onderwijs

Prijs

€ 410,-
Exclusief masterclassarrangement € 85,- (catering, parkeren, lesmateriaal) , vrijgesteld van BTW.

Datum

Vrijdag 4 oktober van 9.00-16.30 uur

Locatie:

Dyade Visma Onderwijs Experience Center
Reykjavikstraat 1 - Utrecht

Docenten en sprekers

Debby Badloe
Debby is manager van de Dyade Academy. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in ...
Debby is manager van de Dyade Academy. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in het HRM-vakgebied, waaronder ruim 10 jaar als strategisch HR-Businesspartner van de Raad van Bestuur en regiodirectie van een onderwijsinstelling voor PO, VO en speciaal onderwijs. Debby is een ervaren projectleider in strategische HRM-projecten, waaronder strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Als Register Casemanager is zij expert op het vlak van vitaliteit en welzijn.
Houd mij op de hoogte van
Regie op re-integratie en verzuim oktober