Innovatief Leiderschap
Inspelen op maatschappelijke - en technologische ontwikkelingen is essentieel voor leiders van vandaag
Het gaat bij innovatief leiderschap om perspectief bieden, richting geven en het (her)formuleren van waarden en uitgangspunten. Dat vraagt om analytische -, reflectieve - en verbindende vaardigheden. Je moet een analyse kunnen maken van de context van jouw organisatie en je team en toekomstbeelden kunnen definiëren. Deze helpen bij het nemen van strategische beslissingen en bij het reflecteren op de ontwikkelingen. Het schetsen van verschillende toekomstbeelden helpt om de inrichting van de organisatie toekomstgericht vorm te geven en een strategie te ontwikkelen.

Dit ga je leren


In deze leergang maak je kennis met de drie pijlers van digitale fitheid: digitaal bewustzijn, digitale hygiëne en digitale vaardigheden. Wat houden deze begrippen in en wat betekenen ze voor jou als leider. Je krijgt tools om richting te geven aan je team op het gebied van innovatie, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Digitaal geletterd zijn, kan niet zonder informatiegeletterdheid. Wat heb je nodig om te zorgen dat jouw team hier klaar voor is? Wat betekent digitaal fit zijn voor jou als leider? Hoe creëer je een innovatief klimaat waarbinnen nieuwe creatieve werkwijzen worden ontwikkeld? Leer en ervaar hoe je technologie in kunt zetten voor persoonlijke ontwikkeling van jezelf en je team.

En dit ...


Het succes van innovatie hangt sterk af van de omstandigheden waaronder het wordt toegepast. Om tot innovatie te komen, zijn de juiste condities nodig; een wendbare organisatievorm die ruimte biedt voor creativiteit en die eigen verantwoordelijkheid van professionals stimuleert. Dat vraagt om leiderschap, inzicht hebben in structuren en systemen en jouw eigen positie daarin. Innovatieve leiders maken een inschatting van belemmeringen die een oplossing in de weg staan. Ze spelen hierop in en nemen hun team hierin mee. De essentie van innovatief leiderschap is het omarmen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. En het creëren van een toekomstgericht en innovatief klimaat!

 

Kerndocent


Dieter Möckelmann.

Programma


We zijn druk bezig met het programma en het vastleggen van diverse topsprekers. Houd deze website in de gaten!

Meer informatie


Wil je meer weten over deze leergang, of wil je op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een e-mail naar academy@dyade.nl

Doelgroep

Directeuren/schoolleiders
Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

€ 2.995,-
Vrijgesteld van btw

Data groep 1

21 november 2023
7 december 2023
6 februari 2024
Innovatief Leiderschap: Start November