Innovatief Leiderschap
Inspelen op maatschappelijke - en technologische ontwikkelingen is essentieel voor leiders van vandaag
De samenleving verandert in hoog tempo. Met de vele en vooral snelle (technologische) ontwikkelingen die zich in de huidige samenleving voltrekken, is het een logisch gevolg dat de verschillende sectoren, waaronder ook het onderwijs, hiermee te maken krijgen. Er zijn inmiddels al tal van rapporten geschreven over het onderwijs van de toekomst. De inhoud van deze rapporten is niet altijd even eenduidig, maar de strekking ervan grotendeels wel: het onderwijs moet meebewegen. Maar hoe kun jij als leidinggevende hier sturing aan geven? Dit vraagt om innovatief leiderschap.

Dit ga je leren


Hoe geef je vorm aan een toekomstgerichte organisatie en hoe creëer je een klimaat waarin innovatie ruimte krijgt, leidt tot nieuwe initiatieven en duurzame verbetering. Het gaat bij innovatief leiderschap om het (her)formuleren van waarden en uitgangspunten, richting geven en perspectief bieden. Je moet een analyse kunnen maken van de context van jouw organisatie en je team en toekomstbeelden kunnen definiëren om deze te vertalen naar gerichte acties. Het schetsen van verschillende toekomstbeelden helpt om de inrichting van de organisatie toekomstgericht vorm te geven en een innovatieve strategie te ontwikkelen.

 

In deze leergang ga je praktisch aan de slag en krijg je tools aangereikt om als leider de innovatiedoelen van je organisatie in beeld te brengen, aan te scherpen en hier samen met jouw team richting aan te geven.

En dit ...


Het succes van innovatie hangt sterk af van de omstandigheden waaronder het wordt toegepast. Om tot innovatie te komen, zijn de juiste condities nodig; urgentie én ambitie, ruimte voor creativiteit en werkklimaat dat de eigen verantwoordelijkheid van professionals stimuleert. Dat vraagt om leiderschap, inzicht hebben in structuren en systemen en jouw eigen positie daarin. Innovatieve leiders maken een inschatting van belemmeringen die een oplossing in de weg staan. Ze spelen hierop in en nemen hun team hierin mee. Het omarmen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is essentieel voor innovatief leiderschap en het creëren van een toekomstgericht en innovatief klimaat!

 

Meer informatie


Wil je meer weten over deze leergang, of wil je op de hoogte worden gehouden? Mail dan naar academy@dyade.nl

Wat haal je uit de leergang:
1
Kennis en inzicht om een innovatieve omgeving te creëren en duurzame verbeteringen te stimuleren.
2
Ontwikkeling van een innovatieve strategie door analyse van de context, schetsen van toekomstbeelden en organisatorische aanpassingen.
3
Creëren van optimale omstandigheden voor innovatie en het stimuleren van creativiteit in een verantwoordelijkheidsgericht werkklimaat.
4
Inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen door inzicht in systemen, identificatie van belemmeringen en betrokkenheid van het team bij veranderingen.
Kun je niet op de geplande data? Klik op de onderstaande knop. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe data voor deze leergang.

Doelgroep

Directeuren/schoolleiders
Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

€ 2.745,-
Exclusief leergangarrangement à € 250,- (catering, parkeren, lesmateriaal en locatie), vrijgesteld van btw

Datum

Volgt spoedig, blijf op de hoogte:

Accreditatiepunten

60 PE-punten

Tijdsinvestering

21 uur in drie lesdagen (09.30 uur - 16.30 uur)
28 uur theorie (verplichte literatuur)
30 uur praktijk (eindopdracht)

*afronden eindopdracht verplicht voor herregistratie Schoolleidersregister PO

**Verwacht wordt dat deelnemers in staat zijn om (internationale) wetenschappelijke literatuur eigen te maken en te kunnen vertalen naar het werk.

De lesdagen vinden plaatst op de volgende locatie:

Dyade Visma Onderwijs Experience Center

Reykjavikstraat 1 - Utrecht

Docenten en sprekers

Cor Vosselman
Cor Vosselman heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs, onder andere als sectordirecteur, trainer en docent. Hij is in het midden...
Cor Vosselman heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs, onder andere als sectordirecteur, trainer en docent. Hij is in het midden van de jaren ’80 in het onderwijs gestart. In de loop der jaren heeft hij veel ‘Tested Knowledge’ over leren en ontwikkelen verzameld. Hij is vooral werkzaam geweest in het Voortgezet Onderwijs o.a. als leraar, teamleider, conrector en eindverantwoordelijk directeur. Op verschillende scholen heeft hij onderwijsvernieuwingen geïnitieerd zoals: een theaterklas (een onderwijslijn voor havoleerlingen met een voorliefde voor o.a. zang dans en theatertechniek), een leerlijn rond persoonlijk leren en het versterken van onderzoek vaardigheden van leerlingen in het Technasium. Op zijn laatste school in het VO is het teamgericht organiseren van het onderwijs een speerpunt geweest.
Dieter Möckelmann (kerndocent)
Dieter is van oorsprong geschiedenisdocent en werkte jarenlang voor Kennisnet als sectormanager primair onderwijs.
Dieter is van oorsprong geschiedenisdocent en werkte jarenlang voor Kennisnet als sectormanager primair onderwijs. Sinds 1 januari 2010 heeft hij zijn eigen bedrijf, Dieter.nl. Vanuit dit bedrijf verzorgt Dieter trainingen en consultancytrajecten voor het onderwijs, waarbij de effectieve inzet van ICT de rode draad is. Ook heeft Dieter over de loop der jaren evenementen georganiseerd die gaan over de impact van technologie op onderwijs. Met de kennis die hij heeft opgedaan in meer dan 20 jaar ‘onderwijs met ICT’ heeft Dieter veel praktijkervaring over de impact van technologie op leren, school, (toekomstgericht) onderwijs en de samenleving. Dieter werkt samen met veel organisaties, is mede-eigenaar van verschillende bedrijven en platformen. Daarnaast is hij onderwijsambassadeur voor de stichting ‘Digitale Fitheid’.
Jef Staes
Jef Staes is een expert op het gebied van innovatieve organisaties, leiderschap en verandering. Hij is gastdocent aan verschillende managementscholen, zoals...
Jef Staes is een expert op het gebied van innovatieve organisaties, leiderschap en verandering. Hij is gastdocent aan verschillende managementscholen, zoals Vlerick Business Management School en UAMS University Antwerpen Management school. Jef is auteur van 'Ik was een schaap', 'Mijn manager is een held' en 'Mijn organisatie is een oerwoud'. In zijn boeken daagt hij uit tot het kritisch nadenken over bestaande structuren, processen en ideeën. Hij geeft inzicht in de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn om een innovatiecultuur te bevorderen. Als belangrijkste project richtte hij Red Monkey Company op om organisaties verder te begeleiden in de overstap naar een nieuwe organisatiecultuur. Doelstelling is steeds het verhogen van de wendbaarheid en het innovatievermogen van medewerkers, teams en processen.
Maarten van den Berg
Maarten is Service Design expert en gebruikt workshops en Design Sprints (sprintsessies) om teams beter te laten samenwerken om zo te kunnen innoveren...
Maarten is Service Design expert en gebruikt workshops en Design Sprints (sprintsessies) om teams beter te laten samenwerken om zo te kunnen innoveren. en. Zijn expertise ligt op het digitale transformatie domein, waarbij hij organisaties helpt te zoeken naar digitale oplossingen om doelen te behalen. Zijn workshops zijn gericht op het op een lijn krijgen van doelstellingen en strategie en deze te vertalen naar concrete acties en een heldere roadmap. Het onderwijs heeft als sector namelijk de uitdaging om lerend te zijn, voor zowel de leerling als de leraar. Echter, het onderwijsprogramma van een schooljaar is vol. Om tot innovatieve oplossingen te komen en vlot te kunnen veranderen, zijn korte sessies die snel inzicht geven praktisch en eigentijds. Deze aanpak biedt de kans om in een schooljaar te innoveren. Daarnaast is Maarten ambassadeur voor de stichting ‘Digitale Fitheid’.
Houd mij op de hoogte van Innovatief Leiderschap