Integrale Kwaliteitszorg
Houd grip op onderwijskwaliteit door een integrale benadering en een sterke kwaliteitscultuur.
Een voorwaarde van goed onderwijs is het bewaken van kwaliteit. Kwaliteitszorg gaat verder dan het toezichtkader; het gaat ook over cultuur als onderstroom van kwaliteitszorg. Bovenal gaat het om kwaliteit te integreren in de gehele keten. Met de leergang Integrale Kwaliteitszorg krijg je kennis en inzichten om met hernieuwde grip op kwaliteit te zorgen voor goed onderwijs in alle facetten van de organisatie.

Wat ga je leren? 


Tijdens de leergang Integrale Kwaliteitszorg verdiep je je in de definities, ontwikkelingen en methodes op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs. Je krijgt handvatten om kansen en belemmeringen ten aanzien van integrale kwaliteitszorg in je eigen leiderschapspraktijk te herkennen en aan te pakken. 

Je leert hoe je als leider zowel sturing als invulling kunt geven aan kwaliteitszorg door een heldere visie te ontwikkelen. Je ontdekt hoe je een cultuur kunt creëren waarmee je richting geeft aan duurzame kwaliteitsverbetering. Hierbij kun je rekening houden met de verschillende elementen van kwaliteitszorg zoals de harde, cijfermatige kant en de zachte, sociale kant. 

Leer hoe je als leidinggevende sociale veiligheid kunt vormgeven en een klimaat kunt creëren waarin iedereen elkaar inspireert. De kennis en inzichten die je opdoet tijdens deze leergang ga je daarnaast actief inzetten in jouw eigen praktijk. Zo ga je naar huis met concrete handvatten om de kracht van diversiteit te benutten. 

Wat haal je uit de leergang?


  • Verdieping in definities, trends, ontwikkelingen en methodieken van kwaliteitszorg en inzicht hoe je deze kunt koppelen aan je eigen organisatie; 
  • Identificeren van kansen en belemmeringen binnen je eigen organisatie en kennis hoe je de kloof tussen de huidige en gewenste situatie kunt dichten; 
  • Inzicht in jouw eigen rol als leider met betrekking tot kwaliteitszorg in jouw eigen organisatie en hoe jouw leiderschap stimulerend kan werken en focus kan creëren voor anderen; 
  • Reflectie op je eigen rol en invloed als leider om de doelen met betrekking tot integrale kwaliteitszorg te realiseren. 

Van wie ga je leren?


Kerndocent Martha de Roos neemt je in drie lesdagen mee in de theorie en praktijk van integrale kwaliteitszorg, zoals diverse systematieken die je kunt inzetten in jouw organisatie. Elke lesdag is er een inhoudelijke verdieping van een deskundige docent waarmee een integrale benadering van kwaliteitszorg kunt doorvertalen naar jouw eigen organisatie. 

Onder leiding van Myrte Legemaate ga je dieper in op de principes van kwaliteitscultuur in het onderwijs. Hoogleraar Marjan Vermeulen laat je ontdekken hoe docentprofessionalisering en organisatieleren van invloed is op de onderwijskwaliteit. Samen met Willem van der Lugt onderzoek je hoe kwaliteitszorg op integrale en systemische wijze aangepakt kan worden en hoe je vanuit jouw rol hier sturing aan kunt geven. 

Kun je niet op de geplande data? Klik op de onderstaande knop. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe data voor deze leergang.

Doelgroep

Directeuren/schoolleiders
Bestuurders
Bovenschoolse directeuren
Stafmedewerkers van onderwijsorganisaties

Prijs

€ 2.745,-
Exclusief leergangarrangement à € 250,- (catering, parkeren, lesmateriaal en locatie), vrijgesteld van btw

Datum

woensdag 6 november 2024
woensdag 27 november 2024
woensdag 18 december 2024

Accreditatiepunten

60 PE-punten

Tijdsinvestering

21 uur in drie lesdagen (09.30 uur - 16.30 uur)
37 uur theorie (verplichte literatuur)
30 uur praktijk (eindopdracht)

*afronden eindopdracht verplicht voor herregistratie Schoolleidersregister PO

**Verwacht wordt dat deelnemers in staat zijn om (internationale) wetenschappelijke literatuur eigen te maken en te kunnen vertalen naar het werk.

De lesdagen vinden plaatst op de volgende locatie:

Dyade Visma Onderwijs Experience Center

Reykjavikstraat 1 - Utrecht

Docenten en sprekers

Martha de Roos, MSc. (kerndocent)
Martha de Roos is zelfstandig onderwijsadviseur en expert op het gebied van kwaliteitszorg in het (speciaal) onderwijs.
Martha de Roos is zelfstandig onderwijsadviseur en expert op het gebied van kwaliteitszorg in het (speciaal) onderwijs. Ze heeft als directeur haar sporen verdiend in het onderwijs, waarin ze ruime ervaring heeft opgedaan in het begeleiden van verandertrajecten binnen een kwaliteitscultuur. Vanuit de PO-raad adviseert Martha zwakke scholen. Zo heeft ze meerdere organisaties begeleid naar aanleiding van een negatieve uitslag van een inspectiebezoek. Martha heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de rol van schoolleiders om het professionaliseren van leraren ten behoeve van de onderwijskwaliteit te stimuleren.
Myrte Legemaate MSc. MMI.
Myrte Legemaate is promovendus kwaliteitscultuur bij de Universiteit Gent en zelfstandig adviseur op het gebied van kwaliteit en leiderschap in het onderwijs.
Myrte Legemaate is promovendus kwaliteitscultuur bij de Universiteit Gent en zelfstandig adviseur op het gebied van kwaliteit en leiderschap in het onderwijs. Myrte is jarenlang werkzaam geweest als kwaliteits-, organisatie- en onderwijskundig adviseur voor diverse onderwijsorganisaties.
Prof. dr. Marjan Vermeulen
Marjan Vermeulen is (bijzonder) hoogleraar, met expertise op het gebied van docentprofessionalisering en professionele leergemeenschappen. 
Marjan Vermeulen is als (bijzonder) hoogleraar verbonden aan de vakgroep Sociaal Leren van de Open Universiteit, met expertise op het gebied van docentprofessionalisering en professionele leergemeenschappen. Marjan werkte voor het Kohnstamm Instituut en het IVA en als lector voor de Educatieve Federatie Interactum. Marjan heeft jarenlang zowel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek gedaan naar het co-creëren van kennis in groepen en organisaties.
Willem van der Lugt
Willem van der Lugt is zelfstandig onderwijsadviseur, heeft voor de klas gestaan en is als directeur werkzaam geweest voor meerdere scholen.
Willem van der Lugt is zelfstandig onderwijsadviseur met expertise in PO, VO en SO. Willem heeft zelf voor de klas gestaan, is als directeur werkzaam geweest voor meerdere scholen en heeft veel ervaring als IB-er en coach voor (bijna) alle professionals in het onderwijs. Met ruim 41 jaar ervaring als consultant en trainer van besturen, directies en IB-ers heeft Willem expertise opgebouwd op het gebied van onderwijs en –kwaliteit.
Houd mij op de hoogte van Integrale Kwaliteitszorg november 2024
Integrale Kwaliteitszorg start november 2024