Prof. dr. Mathieu Weggeman is ingenieur, hoogleraar organisatiekunde aan de TU Eindhoven, bestuursadviseur, lid van de Raad voor Cultuur, lid van de Raad van Toezicht van Buurtzorg Nederland en lid van de Raad van Commissarissen van Brainport Development in Eindhoven.